Gebruiksvoorwaarden

1. Bestelling

Uw bestelling wordt als geplaatst beschouwd wanneer u de laatste stap van het bestelproces voltooid door op “bestelling plaatsen” te klikken.

Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord en accepteert u de algemene voorwaarden, inclusief alle beleidsregels, zoals het privacybeleid en de retourzendingen.

Mocht het voorkomen dat een door u besteld product niet leverbaar is, dan zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

2. Prijzen / betaling

Alle prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief BTW.

U kunt uw artikel contant betalen op afspraak bij ons in de plukpolder of online via, onder andere, Bancontact.

3. Productinformatie

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen van onze producten zo nauwkeuring mogelijk zijn. Houd er echter rekening mee dat de beeld- en kleurkwaliteit kan afwijken van het daadwerkelijke product. Elk item heeft een productomschrijving en digitale foto’s. Bloemen zijn levende producten en kunnen dus (vaak sterk) wisselen in uitzicht.

4. Retourneren

Retourzendingen, terugbetalingen of omruilingen worden niet geaccepteerd.

Alle items worden verkocht ‘zoals het is’.

De enige uitzondering is in gevallen waarin het ontvangen artikel niet geheel of gedeeltelijk overeenkomt met de advertentiebeschrijving. Als het ontvangen item niet is zoals beschreven in de advertentie, kan de koper het artikel naar ons terugsturen en zal hij volledig worden terugbetaald.

We moeten binnen 24 uur na ontvangst van het artikel worden geïnformeerd over de onenigheid.

Retour verzendkosten worden niet gerestitueerd.

5. Toepasselijk recht

De koper gaat ermee akkoord dat alle meningsverschillen en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Plukpolder is gevestigd. Alle contracten worden beheerst door het Belgische recht.

6. Privacy

Door een artikel te kopen bij De Plukpolder, moet de koper persoonlijke informatie verstrekken voor leveringen, facturen en betaling. De Plukpolder behandelt deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zal deze nooit aan derden verstrekken.

7. Eigendom van item(s)

Alle door De Plukpolder in het kader van de overeenkomst aangeboden en geleverde item(s) blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval is begrepen de betaling van het verschuldigde bedrag.

8. Aansprakelijkheid

De Plukpolder is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van De Plukpolder. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende bestelling of €1.000,-.

9. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op De Plukpolder is auteursrechtelijk en handelsmerk beschermd. Het is niet toegestaan inhoud van deze website te gebruiken, te reporoduceren of te verspreiden.